Sự thông minh của người Do Thái và sự thông minh của thành viên Edunetwork

⚜Chiến lược kinh doanh của người Do Thái :”Khi người khác vẫn còn đang mông lung, thì họ sớm đã kiếm được rất nhiều tiền. Khi người khác bắt đầu tỉnh táo thì họ sớm đã kết thúc trận trường. Đợi đến khi người khác tiến vào chỉ còn nước giúp người Do Thái thu dọn chiến trường mà thôi.”

1. Người Do Thái coi trọng thông tin
2. Người Do Thái coi trọng khế ước
3. Người Do Thái coi trọng trí tuệ
4. Người Do Thái biết mượn lực trợ lực
5. Nguyễn tắc kinh doanh của người Do Thái : lợi nhuận cao mới kiếm được nhiều tiền “
6. Người Do Thái cần kiệm chăm chỉ, quý trọng thời gian
? Tất cả đều ĐÚNG với thành viên Edunetwork của chúng tôi:
⭐Chúng tôi coi trọng thông tin, khi được chia sẻ cơ hội chúng tôi biết cách nắm bắt và đã kiếm được rất nhiều tiền từ Edunetwork trong khi người khác còn đang suy nghĩ.
⭐️Chúng tôi coi trọng quy định phát triển của Team và quy định của cty để tất cả ngày càng phát triển 1 cách lớn mạnh
⭐️ Chúng tôi hiểu tri thức là thứ quan trọng nhất , chúng tôi chọn dự án Edunetwork nâng tầm tri thức , nâng cao thu nhập
⭐️ Chúng tôi biết mượn lực trợ lực của những người thành công trong đội nhóm để giúp đỡ nhau tất cả cùng thành công
⭐️ Chúng tôi chọn kinh doanh sản phẩm số với lợi nhuận rất cao lên đến 80% và rút tiền về ngân hàng ngay lập tức
⭐️ Tất cả chúng tôi đều chăm chỉ cần kiệm , quý trọng thời gian mỗi ngày . Mỗi ngày chúng tôi đều cống hiến hết mình để đạt thành quả tốt nhất .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *